Update 25-03-2020:

Gezien het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni 2020 is besloten om de ALV tot nader orde uit te stellen, wanneer deze wel plaats zal vinden is op dit moment niet aan te geven.

Update 21-03-2020:

Besloten is om de ALV te verplaatsen naar (voorlopig) woensdag 6 mei. Definitief uitsluitsel volgt.

Update 15-03-2020:

Het kabinet en het RIVM hebben de eerder tot 31 maart geldende maatregelen verlengd tot 6 april. Hiermee zal het paasklaverjassen geen doorgang kunnen vinden op 3 april. Of er een vervangende datum gezocht zal worden is nog niet bepaald.

12-03-2020

Hedenavond bereikte ons een mailing van het hoofdbestuur van de NTTB en het NOC*NSF inzake het beleid ten aanzien van het Coronavirus.

Deze twee instanties adviseren de verenigingen om per omgaande alle competitie-. oefenwedstrijden en trainingen op te schorten tot en met 31 Maart a.s..

Aangezien wij als bestuur, en u als lid, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen te nemen hebben wij besloten om  dit advies te volgen en vanaf heden alle verenigingsactiviteiten te staken. In ieder geval tot en met 31 Maart a.s..

Dit betekent dus dat er vanaf heden niet gespeeld kan worden in sporthal het Paradijs. Wellicht bent u teleurgesteld dat u uw favoriete sport voorlopig niet kan beoefenen maar uw welzijn staat voorop.

Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en als er nieuwe relevante meldingen zijn dan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Vooralsnog adviseer ik u de media te volgen en de gewenste  'social distance'  in de openbare ruimte te respecteren.

Rest mij de hoop uit te spreken u allen na 31 Maart in goede gezondheid te ontmoeten in sporthal het  Paradijs.

Met vriendelijk groet namens het bestuur,

 

Rob Zee, voorzitter