wegens succes vorig jaar geprolongeerd! Het is de bedoeling, dat je speelt met iets, wat in feite niet bedoeld is voor  een balspel (dus geen rackets e.d.). Maar wel bijvoorbeeld zoals vorig jaar : John(palet),Karel (stucspaan) en Sven (CD).Hoe origineler hoe beter!

Er worden alleen prijzen beschikbaar gesteld voor de (3) spelers , die met het origineelste speeltuig aantreden. Dus geen poule-prijzen. Opgeven bij Peter Sloover.